szukaj:
Menu
Strona główna
O nas
Wiadomości
Galeria
Spotkanie świąteczne
Linki
Kontakt
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2
ciekawe akcje dyplomowe
 

-DNI AKTYWNOSCI SP-1

http://sp1pbw.pl/ActivitySP1/

Współzawodnictwo stacji okręgu pierwszego polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności w dniach aktywności (liczą się wszystkie łączności nie tylko z SP) przez stacje pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Organizatorzy:  ZOT PZK i Wojskowy Klub Krótkofalowców SP1PBW.
Termin:  01.06.2015 godz. 00:00 GMT - 05.06.2015 godz. 23:59 GMT.
Pasma i emisje:  zgodnie z warunkami licencji.
Kategorie:
A - stacje indywidualne pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego (z okręgu SP1) ;
B - stacje klubowe i okolicznościowe pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego
 (z okręgu SP1) .
Punktacja:
 każde QSO - 1 pkt;
Logi: komputerowe wydruki lub kopie dzienników z deklaracją o przeprowadzeniu łączności zgodnie z warunkami licencji oraz własnoręcznym podpisem należy przesyłać na adres:
Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK
skrytka pocztowa 599
70-952 SZCZECIN-2
z dopiskiem na kopercie "Dni aktywności SP1"
Elektroniczne wersje logów w formacie Cabrillo należy przesyłać na adres:
- sp1pbw@wp.pl .                              
Termin nadsyłania dzienników upływa w dniu 30 czerwca 2015r. (decyduje data stempla pocztowego przy wysyłce logów papierowych).
Wszystkie stacje pracujące z okręgu SP1 (województwa zachodniopomorskiego), uczestniczące we współzawodnictwie (obowiązuje przysłanie wyciągu z logu) otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie stacje w kategoriach A i B otrzymają dodatkowo puchary. Współzawodnictwo prowadzone jest tylko dla stacji pracujących z terenu województwa  zachodniopomorskiego (SP1). Pozostałe stacje (w tym stacje zagraniczne) otrzymają dyplomy pamiątkowe pod warunkiem przeprowadzenia łączności  w dniach aktywności z minimum 10 stacjami pracującymi z terenu województwa zachodniopomorskiego (uwaga: 10 różnych stacji a nie 10 łaczności). Takie same warunki dotyczą nasłuchowców - należy dokonać nasłuchów co najmniej 10 stacji pracujących z terenu województwa zachodniopomorskiego (nie jest prowadzone współzawodnictwo nasłuchowców),  Obowiązuje wyciąg  z logu przesłany na adres organizatorów. Ze względu na znikome zainteresowanie oddzielną klasyfikacją stacji UKF (144 MHz i wyżej) od 2015 roku organizatorzy wracają do formy współzawodnictwa z podziałem na kategorie A i B. Łaczności na UKF są rozliczane na ogólnych zasadach i uwzględniane z pozostałymi łącznościami.  Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna. Współzawodnictwo zostanie rozliczone do dnia 31 sierpnia  2015r.
Wyniki będą opublikowane w periodykach krótkofalarskich oraz umieszczone na stronie współzawodnictwa  http://www.sp1pbw.pl/ActivitySP1/index.html i ZOT PZK.
Puchary i dyplomy zostaną rozesłane do uczestników poprzez Oddziały Terenowe PZK.
Krótkofalowcy nie będący członkami PZK oraz stacje zagraniczne proszeni są o przesłanie wraz z wyciągiem z logu znaczków pocztowych (o nominale 6 zł lub 2 IRC) w celu przesłania dyplomu na adres indywidualny. Istnieje możliwość przesłania dyplomów w wersji elektronicznej (JPG lub PDF - taki dyplom jest bezpłatny dla wszystkich).
-----------
- ENIGMA

http://enigmaaward.eu/pl/

Regulamin
Akcji dyplomowej
„Enigma”

Organizatorem akcji dyplomowej jest Polski Związek Krótkofalowców a bezpośredni patronat nad akcją piastuje Bydgoski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców. Akcja jest współfinansowana przez miasto Bydgoszcz. Pomysłodawcami i osobami odpowiedzialnymi za przebieg akcji są:
Krzysztof SQ2JK
Daniel SQ2KLU
Celem akcji dyplomowej jest uhonorowanie osoby Mariana Rejewskiego, który swoimi sukcesami w złamaniu szyfru Enigmy przyczynił się do zmiany biegu wydarzeń podczas drugiej wojny światowej.
Akcja trwa od 14 sierpnia do 30 sierpnia 2015 roku z zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia. Informacja o ewentualnym przedłużeniu pojawi się w stosownym czasie na stronie internetowej akcji.
Do wzięcia udziału w akcji zapraszamy wszystkich krótkofalowców i nasłuchowców z całego świata.
W akcji biorą udział następujące stacje okolicznościowe:
SN0CIPHER
SN1ENIGMA
SN2ENIGMA
SN3ENIGMA
SN0LEAK
Stacje pracować będą na wszystkich pasmach od 80 m do 10 m wraz z WARCami.
Stacje pracować będą następującymi emisjami:
CW
Fonia
DIGI (wszystkie emisje cyfrowe niezależnie od rodzaju liczone są jako jedna)
Wszystkie dane, o których będzie mowa w niniejszym regulaminie, będą dostępne za pomocą strony internetowej akcji. Żadne szyfrogramy czy też dane deszyfrujące nie będą podawane na paśmie.
Za łączności ze stacją SN0CIPHER operator otrzymuje szyfrogram, który musi rozkodować. Stacja ta przydziela nowy szyfrogram dla każdej łączności na nowym paśmie lub nową emisją. Przydzielane szyfrogramy będą pojawiać się automatycznie na stronie internetowej.
Za łączności ze stacjami SN1ENIGMA, SN2ENIGMA i SN3ENIGMA operator otrzymuje dane deszyfrujące, potrzebne do odszyfrowania szyfrogramu. Dla odszyfrowania jednego szyfrogramu wymagane są łączności ze wszystkimi z trzech stacji o sufiksie ENIGMA. Dla otrzymania większej ilości danych łączności można powtarzać na różnych pasmach i różnymi emisjami, tj. operator mający już łączność na 20m CW ze stacją SN1ENIGMA może ją powtórzyć jedynie na innym paśmie lub inną emisją.
Stacja specjalna SN0LEAK będzie pracować tylko 3 dni w czasie trwania akcji bez podawania konkretnego terminu. Stacja będzie podawać wywołanie tak długo jak długo nie zostanie dodana do DX klastra. W momencie dodania do klastra stacja ogłosi przymusowe QRT na okres 30 minut, po czym zacznie nadawać znowu na innym paśmie lub inną emisją. Za łączność ze stacją SN0LEAK operator otrzymuje wszystkie zestawy danych potrzebne do rozkodowania pierwszego nie w pełni rozkodowanego szyfrogramu. W taki sposób można rozkodować tylko i wyłącznie jeden szyfrogram. Łączności powtórne nie liczą się do punktacji.
Te same zasady dotyczą nasłuchowców. Aby nasłuch został zaliczony, znaki korespondentów muszą się zgadzać z logiem stacji okolicznościowej, a różnica w wykazanym czasie nie może być większa niż 3 minuty.
Dane na stronie internetowej będą pojawiać się po załadowaniu logów stacji okolicznościowych. Logi ładowane będą co najmniej raz dziennie po zakończeniu pracy wszystkich stacji.
Nasłuchowcy proszeni są o bieżące ładowanie logów odebranych łączności, w formacie Cabrillo, za pomocą strony internetowej. Logi muszą być w pełni zgodne z formatem Cabrillo. Ładowanie logów będzie aktywne do tygodnia po zakończeniu akcji. Po tym czasie załadowanie logów będzie niemożliwe.
Za pomocą danych deszyfrujących i strony internetowej akcji dyplomowej należy rozkodować w miarę możliwości wszystkie z otrzymanych szyfrogramów.
Operatorzy którzy otrzymają i poprawnie zdekodują co najmniej trzy szyfrogramy zostaną nagrodzeni dyplomem do pobrania ze strony akcji, na którym widnieć będzie znak oraz imię operatora jak i również ilość zdekodowanych szyfrogramów. Dyplom będzie również zawierać miejsce zajęte przez operatora w klasyfikacji generalnej. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona oddzielnie dla nadawców z Polski, Europy (poza polską), reszty świata i nasłuchowców bez względu na lokalizację. Dyplom zawierać będzie podpis córki Mariana Rejewskiego – Janiny Sylwestrzak.
Dziewięciu operatorów oraz trzech nasłuchowców, którym uda się zdeszyfrować jak największą ilość szyfrogramów w jak najkrótszym czasie otrzyma nagrodę w postaci statuetki ukazującej maszynę szyfrującą Enigma wraz ze znakiem nagrodzonego operatora / nasłuchowca. Statuetki będą przydzielane po trzy dla Polski, Europy (poza Polską), reszty świata i nasłuchowców bez względu na lokalizację. Aby otrzymać nagrodę nie trzeba rozszyfrować wszystkich szyfrogramów, a jedynie największą ich ilość w jak najkrótszym czasie. Jeżeli kilku operatorom uda się rozszyfrować wszystkie szyfrogramy lub rozszyfrują równą ich ilość o zajętym miejscu zadecyduje czas, w którym udało się im tego dokonać.
Dyplomy będą dostępne do pobrania po zakończeniu akcji, ze strony internetowej. Nagrody zostaną rozesłane po zakończeniu akcji.
Organizator ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych, nieujętych regulaminem. Decyzje organizatora akcji nie podlegają zaskarżeniu.
---------------------
Kalendarz wydarzeń na pasmach, czerwiec 2015
Imprezy, stacje DX-owe i okolicznościowe

Kalendarz czerwcowy 

Z okazji 90-lecia IARU oraz 150-lecia ITU pracują obecnie stacje z kilku krajów, niektóre do końca roku. 
Swoje 90-lecie obchodzi Japoński Związek Krótkofalowców JARL. Od 12 czerwca pojawią się stacje okolicznościowe: 8J090Y 8J190Y 8J490Y 8J590Y 8J690Y 8J90Y, a od października: 8J890Y. Pracę kończą w różnych terminach (niektóre z końcem czerwca 2016). 

Miłośnicy Parków Narodowych umawiają się na Greenparty (06.06), kasztelani będą pracować z zamków (20-21.06), a miłośnicy historii z muzeów (dwa weekendy: 20-21.06, 27-28.06). 

Z okazji rocznicy DARC stacje DL pojawią się na pasmach w Dniach Aktywności (8-14.06).
Miłośnicy kolei będą w czerwcu poszukiwać stacji DP7BVBG, sławiącej najstarszy niemiecki dworzec kolejowy w Vienenburgu, gdzie mieści się także muzeum kolei. Również z Muzeum Kolei w Salonikach będzie pracować J42OSE (dwa weekendy muzealne). Ponadto dla wszystkich sympatyków kolei zawody FIRAC 2 m SSB.
A we Lwowie 300. rocznica browaru! Świętują do końca października. Do zrobienia będzie EM300WLP. 

Anglicy przypominają swoją Wielką Kartę Swobód (Magna Charta Libertatum albo Magna Carta) sprzed ośmiuset lat: GB800MC GB8CMC GB8MC. „Wielka Karta stała się jednym z najważniejszych dokumentów świata anglojęzycznego – największym dokumentem konstytucyjnym wszechczasów, fundamentem wolności jednostki przeciw absolutnej władzy despoty”. Magna Carta to pierwowzór konstytucji, chociaż Wielka Brytania do dziś żadnej konstytucji nie ma. Wystarczy im Królowa (Król), Parlament i kilka innych systemów demokratycznych. 

Również z Anglii GB125SL wspomina Stana Laurela, który wraz z Oliverem Hardym tworzył parę filmowych komików, znanych w Polsce jako Flip i Flap. 

W czerwcu pojawią się kolejne stacje związane ze stuleciem I Wojny Światowej. 

Spotkania na żywo są planowane w Sanoku (SP50PAB, 50 lat SP8PAB, 06.06), w Kościerzycach (06.06), w Głobikowej (12-13.06), na Czantorii (14.06), w Niedźwiedziu Piknik Radiowy (19.06-21.06), w Bachorzu (20-21.06), w Bornem Sulinowie (TAMA, 20-21.06) i w Krakowie (Piknik Lotniczy, 27-28.06). 

Do tego doroczne spotkanie światowe we Friedrichshafen (26-28.06). Raz w życiu trzeba tam być! Na blogu pokazuję karty kilku stacji, które stamtąd pracują co roku. DL0ZZF/am zaliczyliśmy tam z bratem na 2 m z samochodu. Przy okazji zwiedziliśmy muzeum Ferdynanda von Zeppelina, bo właśnie w tym mieście nad Jeziorem Bodeńskim budował on swoje sterowce. 

Duuuuużo stacji okolicznościowych rozgrzeje eter w dniach aktywności dyplomowych: 
- Dyplom Chojna 2015: HF1CHO (SP1KZE i członkowie Klubu), 
- Dyplom Pszów: SN20MP (SP9PKM)
- Małopolski Dyplom Lotniczy, 
- „Tytus, Romek i A’Tomek”. 

A koledzy z Węgier będą, jak co roku, sławić rzekę Dunaj i kraje nad nią leżące (aż dziesięć). 
Będą zawody i Dyplom. 

Już na początku czerwca polecam aktywność II1BRT, o której piszę osobno na tym Forum. 

Ciekawe prefiksy pojawią się w zawodach ukraińskich 6 czerwca. 
W czerwcu odbędą się też zawody, stanowiące kwalifikacje do olimpiady radiowej WRTC 2018: 
IARU R1 FD CW (kwalifikacje tylko dla stacji DL, 06-07.06); 
All Asian CW Contest (20-21.06). 

Wiele imprez radiowych daje możliwość zdobycia ciekawych Dyplomów. 
Mój Blog będzie, jak zwykle, regularnie uzupełniany.

http://sp9jpa.blogspot.com/
------------------
Dyplom ,, Chojna 2015’’

Z okazji obchodów Dni Chojny 2015 w dniach 06 -07 czerwca 2015r.
Krótkofalowcy z klubu PZK SP1KZE zapraszają do wzięcia udziału wszystkich
krótkofalowców w zdobyciu dyplomu ,,Chojna 2015'', celem jest popularyzowanie
krótkofalarstwa i poznanie Ziemi Chojeńskiej.
Dyplom ,,Chojna 2015'' wydawany jest pod honorowym patronatem burmistrza
miasta Chojny.
Chojna – miasto położone w południowo - zachodniej części województwa
zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim, nad rzeką Rurzycą. Miasto oddalone
jest od Szczecin 53km, Berlina 86km, granicy państwa 10km.
Chojna swoim obszarem graniczy z Cedyńskim Parkiem Krajobrazowym, w
którym znajduje się Cedynia gdzie w 972 roku odbyła się zwycięska bitwa Mieszka I
oraz cmentarz żołnierzy polskich w Siekierkach poległych w czasie forsowania
Odry w 1945 roku.
Chojna prawa miejskie otrzymała w 2 poł. XIIIw. Miasto posiada liczne zabytki:
późnogotycki kościół NMP, kościół św. Jana Chrzciciela, kościół i klasztor
Augustianów, Gotyckie mury miejskie z basztami i czatowniami z końca XIII w.
oraz dwie bramy miejskie Brankowską i Świecką oraz ratusz z XV w.
Warunkiem zdobycia dyplomu jest nawiązanie jak największej ilości łączności /QSO/, nasłuchów w dniach 06 i 07 czerwca 2015r. ze stacją HF1CHO oraz członkami klubu.
Stacje, które zdobędą 13 pkt. i więcej wezmą udział w losowaniu nagrody głównej
oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
Nagroda główna to radiotelefon przenośny.
SWL obowiązuje odebranie co najmniej 4 stacji członków klubu oraz stację klubową.
Punktacja : Łączność z stacją klubową HF1CHO - 10 pkt.
Łączność ze stacjami członków klubu : SP1MWN,SP1IWC,SQ1SDQ
SP1TMB,SP1DTM,SP1TMH,SO1NE lub DM2CNE,SQ1BHH,SQ1GQT,SQ2KUM, SQ1NXW,SP1MH,SQ1TAQ lub DM4IE -1 pkt.
Termin : 06.06.2015r godz. 6,00 do 07.06.2015r. godz. 24,00.
Łączności (nasłuchy)w paśmie KF różne emisje.
Wykazy przeprowadzonych łączności (nasłuchów)należy wysyłać pod adres sp1kze@wp.pl w terminie do 14.06.2015r w formacie cabrillo.
Komisja Dyplomu ,,Chojna 2015” SP1MWN ,SO1NE,SP1IWC
-------------------

sp9mdy | 03.06.2015 comment.php?what=news&id=3143 |
Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Ankieta
Jak Ci się podoba nowa strona SP9KJU
jest super!
dobra
przejdzie
marnie

[wyniki | ankiety]
© 2008 SP9KJU. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.012 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch