szukaj:
Menu
Strona główna
O nas
Wiadomości
Galeria
Spotkanie świąteczne
Linki
Kontakt
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
PODSUMOWANIE 2012 W KJU
 

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI KLUBU LACZNOSCI SP9KJU W RACIBORZU
==============================================================
Klub SP9KJU przeprowadzil ogólem ok22.000 lączności na falach radiowych.Zlożylo sie na to uczestnictwo w zawodach 
krótkofalarskich tak krajowych jak i zagranicznych 71 zawodów(4300 qso), wyjazdy z radiostacją, akumulatorem i anteną 
-11 expedycji :
1.Expedycja Zabelków SPFF312
2.Exp.Łężczok FF321 wspólnie z SP9PRR.
3.Exp.zamek GRC02-Zaw.Zamkowe
4.Exp.G.Gipsowa FF490 wspólnie z SP9PRR i SP6ZJP
5.Exp.Wielikąt-Green Day FF467
6.Exp.Zamkowe zuchy do raciborskiego zamku GRC02 wspólnie z SP9PRR
7.Exp.Rudy FF071 wspólnie z SP9PRR
8.Exp.Kopa Biskupia FF085 wspólnie z SP9PRR i SP6ZJP
9.Exp.D.K.Borucin wspólnie z SP9PRR i SP6ZJP
10.Exp.Szlakiem Joanitów Maków -Dożynki wspólnie z SP9PRR i SP6ZJP,
11.Exp.Dni Nauki i Techniki k/zamku Raciborz grc02 wspólnie z SP9PRR
Byly to akcje których celem bylo wypróbowanie sprzętu lącznosci w warunkach polowych.
Do największych akcji w tym roku byl udzial w Mistrzowstwach Europy w Pilce Nożnej
i praca pod znakiem okolicznościowym HF2012EFC gdzie przy pomocy kol.SP9QMP,SP9GFI,SP9NWN,SP9W,SQ9HZM,SP9MDY,
SQ9ITB,SQ9NKR i SQ6PLH przeprowadzono 17425 lącznosci. Pracowaliśmy aktywnie i solidnie tak,jakby kazdy z nas byl 
reprezentantem Polski w Pilce Nożnej.W 2012 klub uzyskal 35 dyplomów i 1 puchar (za Konkurs im.Gen.Raszewskiego).Wśrów 
ciekawszych dyplomów należy wyliczyć: Za 1 m-ce w Kanadyjskich RAC-2011 Contest, IARU-HF-2011 za mnożnik ponad 75, 
czy też Hiszpanski Formula I Valencja Award oraz Amerykanski ARRL-CW-11 za I m-ce. Do znaczących należy też powolanie 
drużyny lączności OC przy Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu. Można uznać, że rok dla nas byl bardzo 
udany uwzględniwszy ilość qso w 2011 to 7000 lączności i 8 expedycji klubowych. Dziękuję wszystkim za aktywność i 
spodziewam się podobnej w 2013 roku. Mogę również wspomnieć indywidualnie że w kwietniu na zebraniu OT31 PZK w Rybniku 
zostalem wybrany Prezesem Oddzialu PZK.
Prezes SP9KJU: Hubert Marcinek SP9MDY. 


AKTYWNOSC KLUBU SP9KJU/SN9K W ZAWODACH W 2012 

CQ CONTEST 2012.............52zaw/3968qso/526383p/2000 
SP9KJU......................44zaw/3716qso/654679p/2001 
KLUB LACZNOSCI..............37zaw/2390qso/268907p/2002 
47406RACIBOORZ.........43zaw/3052qso/............/2003 
MYSLIWCA9/2C...........39zaw/2503qso/............/2004 
......................45zaw/2842qso/............./2005 
.......................64zaw/3271qso/............/2006 
.......................64zaw/4949qso/............/2007 
.......................45zaw/1543qso............./2008
.......................63zaw/2951qso............./2009
.......................68zaw/4657qso............./2010 
.......................53zaw/3516qso............./2011
......................72zaw/22104qso............./2012 
lp. data zawody         znak ilość qso w tym cw
---------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.HNY PARTY............KJU..............4......1
02.01.01.AGB-CONTEST..........KJU.............23.....23
03.14.01.PMC-CONTEST.........SN9K.............81.....81
04.14.01.PGA-TEST............SN9K.............43.......
05.06.01.EXP.ZABELKOW-FF312..KJU/P............71.......
06.19.01.KONK.GENERALSKI......KJU.............63.......
07.22.01.HA-DX-C..............SN9K............51.....51
08.28.01.UBA-SSB..............SN9K...........108.......
09.29.01.REF-CW...............SN9K............39.....39
10.10.02.ZASLUBINY Z MORZEM...SN9K............90.....XX
11.11.02.PACC.................SN9K............26.....26
12.11.02.PGA-TEST.............SN9K............44.......
13.18.02.ARRL-CW..............SN9K...........112....112
14.22.02.DZ.MYSLI BRATERS.....KJU.............25.......
15.25.02.UBA-CW...............SN9K...........104....104
16.26.02.REF-SSB..............SN9K,,,,,,,,,,,.94.......
17.26.02.ROCZNICA-SP8ZIV......KJU.............43.......
18.03.03.ARRL-SSB.............SN9K............34.......
19.17.03.RUSSIAN-DXC..........SN9K............70.....70
20.25.03.WPX-SSB..............SN9K...........185.......
21.09.04.PISANKA-WLKN.........SN9K............50.....XX
22.07.04.SP-DX-C..............SN9K...........409.....XX
23.18.04.WARD-C...............SN9K............35.......
24.21.04.URODZ-BYDGOSZCZY.....SN9K............71.....XX
25.21.04.HOLYLAND.............SN9K.............9......X
26.29.04.50L-SP2PZH...........SN9K............45......X
27.01.05.EXP.LEZCZOK-FF321....KJU/P...........83......X
28.03.05.EXP.G.GIPSOWA-FF490..KJU/P...........15......X
29.03.05.Z.WARSZAWSKIE........SN9K............56......X
30.06.05.Z.STRAZACKIE.........SN9K............40.......
31.06.05.ARI..................SN9K............27.....27
32.12.05.QUO-VADIS............SN9K............50.......
33.12.05.CQ-MIR...............SN9K............65.....65
34.13.05.MEM.SP2BE............SN9K............62......X
35.19.05.PGA..................SN9K............29.......
36.01.06-05.07 MISTRZ.EUROPY.HF2012EFC..RAZEM(17425).XX
37.......W TYM EFC QSO PARTY...........................
38.......EXP GREEN DAY WIELIKĄT FF.....................
39.24.06.DNI-MORZA............SN9K............76......X
40.14.07.IARU-CONT............SN9K............96......X
41.01.08.POWST.W-WSKIE........SN9K............37.......
42.02.08.EXP.ZAMKOWE ZUCHY....KJU/P...........25.......
43.11.08.WAE-CW...............SN9K............75.....75
44.11.08.PGA-TEST.............SN9K............15.......
45.04.08.EXP.KOPA-BISK.FF085..KJU/P...........106......
46.19.08.EXP.RUDY FF071.......KJU/P...........11.......
47.25.08.EXP.DK.BORUCIN.......KJU/P...........12.......
48.25.08.PKRK.................SN9K............37.....37
49.26.08.YO-DX-C..............SN9K............27.....27
50.02.09.FIELD-DAY............KJU.............40.......
51.01.09.AGCW-HTP.............KJU.............19.....19
52.09.09.EXP.JOANITOW-MAKOW...KJU/P...........31.......
53.22.09.PGA-SSB..............SN9K............18.......
54.13.10.SAC-SSB..............KJU.............90.......
55.13.10.PGA-TEST.............SN9K............40.......
56.25.10.EXP.DNI NAUKI-ZAMEK..KJU/9...........40......X
57.27.10.CQ-WW-SSB............SN9K...........262.......
58.01.11.SKM-CW...............KJU.............26.....26
59.03.11.UKRAINIAN-C..........KJU............141......X
60.10.11.PGA-TEST.............SN9K............13.......
61.15.11.RATOWN.GORNICZE......KJU.............14.......
62.17.11.LZ-DX-C..............KJU.............73......X
63.22.11.DZ.KOLEJARZA.........KJU.............56......X
64.25.11.CQ-WW-CW.............KJU.............56.....56
65.01.12.NKP..................KJU.............31.......
66.01.12.TOPS-ACT-C...........KJU............111....111
67.08.12.NAVAL-C..............KJU.............44.....44
68.15.12.PGA..................SN9K............18.......
69.15.12.9A-CW................KJU............151....151
70.21.12.AGB-C................KJU.............68.....68
71.23.12.RAEM-CW..............KJU.............79.....79
72.19.05.ZAW.ZAMKOWE..........KJU/P...........23.......
73.27.12.HOLD POWST.WLKP......KJU.............69......X
74.29.12.RAC-Canada Day.......KJU..............3......3
75.03.06.VHF-UHF-CONTEST......SN9K............53......X
=======================================================
RAZEM QSO___________________________________4407_______
HF2012EFC___QSO____________________________17425_______
W LOGU MDY__QSO______________________________242_______
W LOGU MYSLIWCA_______________________________30_______
=======================================================
TOTAL QSO__________________________________22104.......
73 SP9MDY

*********************************************** 
Ilosc lacznosci (QSO) radiostacji S P 9 K J U : 
*********************************************** 
!Rok ! QSO  !rejestracja Klubu W PZK: 8.11.1961 
!-----------!Licencja KJU : _________22.10.1963 
!1964 ! 99  !QSO nr 1 : _____________28.01.1964 
!..65 ! 75  !(na podstawie dokumentow) 
!..66 ! 233 ! 
!..67 ! 368 ! 
!..68 ! 263 ! 
!..69 ! 126 ! 
!..70 ! 116 ! 
!..71 ! 706 ! 
!..72 ! 330 ! 
!..73 !  75 ! 
!..74 ! 116 ! 
!..75 !  78 ! 
!76-77!   0 ! 
!..78 !   1 ! 
!79-80!   0 ! 
!..81 !   2 ! 
!82-84!   0 !(st.woj) 
!..85 ! 933 ! 
!..86 !1245 ! 
!..87 ! 984 ! 
!..88 !1432 ! 
!..89 !1169 ! 
!..90 ! 338 ! 
!..91 ! 823 ! 
!..92 ! 815 ! 
!..93 ! 552 ! 
!..94 !  63 ! 
!..95 ! 1233 ! 
!..96 ! 3176 ! 
!..97 ! 3908 ! 
!..98 ! 2921 ! 
!..99 ! 3242 ! 
!2000 ! 4275 ! 
!2001 ! 3896 ! 
!2002 ! 2555 ! 
!2003 ! 3210 ! 
!2004 ! 2776 ! 
!2005 ! 3131 ! 
!2006 ! 3412 !  
!2007 ! 5065 ! (SP9KJU,SN9K,SN10P)
!2008 ! 2298 ! (SP9KJU,SN9K,3Z900R) 
!2009 ! 3073 ! (SP9KJU,SN9K)
!2010 ! 7143 ! (SP9KJU,SN9K,HF2010FCY)
!2011 ! 7042 ! (SP9KJU,SN9K,SN10ISO)
!2012 !22104 ! (SP9KJU,SN9K,HF2012EFC)
-----------------------------------
RAZEM  95359 qso
do 2011=73257 QSO            
sp9mdy | 26.12.2012 comment.php?what=news&id=1388 |
Kalendarz
Czerwiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Ankieta
Jak Ci się podoba nowa strona SP9KJU
jest super!
dobra
przejdzie
marnie

[wyniki | ankiety]
© 2008 SP9KJU. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.008 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch